گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

بایگانی‌ها همگرایی - گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

ما بدون همکاری و گفت و گوی نزدیک نمی توانیم به راه حل مناسبی دسترسی پیدا کنیم، بنابراین برگزاری کنفرانس‌ تهران می تواند اولین اقدام ضروری و لازم و البته مقدماتی برای برداشتن گام‌های موثر بعدی باشد.
Fars News Agency


برای ورود به ادرس جدید کلیک کنید