گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

بایگانی‌ها نقدی - گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

جمعی از نمایندگان مجلس طی پیشنهادی قصد دارند رقم ۴۱ هزارمیلیارد تومان را برای یارانه نقدی مطرح و رای نمایندگان را برای آن اخذ کنند.
Fars News Agency

کمیسیون تلفیق مجلس در قالب زیر نویس جدول الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷، مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم در سال آینده را به دولت داده است.
Fars News Agency

طبق آخرین مصوبات تلفیق، منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از محل افزایش حامل‌های انرژی بالغ بر ۹۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان در نظر گرفته و برای همین میزان نیز مصارف پیش‌بینی شد.
Fars News Agency

صفحه 1 از 4
1234 بعدی

برای ورود به ادرس جدید کلیک کنید