گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

بایگانی‌ها مسلمان - گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

زنجیر کردن سه زن مسلمان توسط همسرشان صحت ندارد

زنجیر کردن سه زن مسلمان توسط همسرشان صحت ندارد؛ اگر چه در غرب این رفتار با قلاده زدن به زنان دیده شده است!!
http://shayeaat.ir/post/1172

شایعات

زنجیر کردن سه زن مسلمان توسط همسرشان صحت ندارد

زنجیر کردن سه زن مسلمان توسط همسرشان صحت ندارد؛ اگر چه در غرب این رفتار با قلاده زدن به زنان دیده شده است!!
http://shayeaat.ir/post/1172

شایعات

 غم انگیزترین عکس سال از دختر ۹ ساله مسلمان نه ماهه حامله صحت ندارد

 این دختر باردار و مسلمان نیست! او ۱۲ ساله و برزیلی است و از مشکلات کبدی رنج می برد!
http://shayeaat.ir/post/1168

شایعات

 غم انگیزترین عکس سال از دختر ۹ ساله مسلمان نه ماهه حامله صحت ندارد

 این دختر باردار و مسلمان نیست! او ۱۲ ساله و برزیلی است و از مشکلات کبدی رنج می برد!
http://shayeaat.ir/post/1168

شایعات

امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس گفت: دشمنان همواره بدنبال ایجاد فاصله میان دو کشور هستند که باید از تحقق نیات بد دشمنان و بروز سوء برداشت‌ها جلوگیری کنیم.
Fars News Agency

صفحه 1 از 3
123 بعدی

برای ورود به ادرس جدید کلیک کنید