گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

بایگانی‌ها خطرناکی - گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

بارزانی با این تصور که کردهای دیگر کشورهای منطقه نیز با الهام از اقدام کردستان عراق، به او خواهند پیوست،‌ رویای رهبری کردستان بزرگ و در واقع کردهای جهان را در سر می‌پروراند.
Fars News Agency

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه برگزاری رفراندوم در کردستان عراق می تواند پیامدهای منفی در بعد اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی در پی داشته باشد گفت: بارزانی بازی خطرناکی را شروع کرده که به ضرر اقلیم کردستان عراق تمام خواهد شد.
Fars News Agency

صفحه 1 از 2
12 بعدی

برای ورود به ادرس جدید کلیک کنید