گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

بایگانی‌ها اعدام - گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

  قدرت فضای مجازی موجب لغو حکم اعدام بهمن ورمزیار توسط نظام شد صحت ندارد

این مطلب صحت ندارد وحکم این سارق مسلح بدلیل اشکال قضایی با یک روز تاخیر، صبح ۲۹فروردین اجرا شد!
http://shayeaat.ir/post/1246

شایعات

  قدرت فضای مجازی موجب لغو حکم اعدام بهمن ورمزیار توسط نظام شد صحت ندارد

این مطلب صحت ندارد وحکم این سارق مسلح بدلیل اشکال قضایی با یک روز تاخیر، صبح ۲۹فروردین اجرا شد!
http://shayeaat.ir/post/1246

شایعات

صفحه 1 از 7
1234567 بعدی

برای ورود به ادرس جدید کلیک کنید