گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

دسامبر 2017 - صفحه 50 از 706 - گروپ چت | زنبق چت | ایلیا چت | ازیتا چت | رزسرور

 شایعه/مردم باید برای نان هم از امام جمعه شهر حواله بگیرند صحت ندارد 

   این حواله ها عمومی نیست، بلکه کفاره رمضان است که شرعا باید تبدیل به نان شده و به مستمندان هدیه شود!
http://shayeaat.ir/post/1095

شایعات

رئیس کل سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل مالیاتی تاکید کرد: در صورتی که هزینه‌های پرداختی نقدی بیش از ۵ میلیون تومان از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد.
Fars News Agency

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: مثلا وقتی می‌گوییم اگر ۳ گسل تهران همزمان فعال شوند، تعدادی جان خود را از دست می‌دهند، اما این را باید در نظر بگیریم که احتمال فعال شدن همزمان این گسل‌ها تقریباً نزدیک به صفر است.
Fars News Agency


برای ورود به ادرس جدید کلیک کنید